„MSC Paloma“ – najveći kontejnerski brod u povijesti riječke luke

 

Rijeka, 16.12.2016. Danas smo na AGCT-u vezali najveći kontejnerski brod u povijesti ne samo riječke luke, već i sjevernog Jadrana. Radi se o brodu „MSC Paloma“ koji je u Rijeku upolovio u sklopu redovitog tjednog servisa koji Rijeku direktno spaja sa lukama Dalekog istoka, a kojega zajednički održavaju brodari Maersk i MSC (tzv. „2M“ alijanca).

 

Iako je „MSC Paloma“ duljinom od 365.5 m nešto kraća od 367 m dugih Maerskovih brodova „G-klase“ koje redovito viđamo u skopu ovog servisa, ima dosada najveći kapacitet, 14 028 TEU (twenty-foot equivalent unit).

 

„MSC Paloma“ vezana je jutros u 10 sati, pretovar kontejnera započeo je oko 11 sati te će se nastaviti kroz 3 smjene, nakon čega će otploviti iz Jadrana.