https://cdnweb.ictsi.hr/s3fs-public/2020-12/reeferi-banner.jpg

Posebno dizajniran za prijem i skladištenje frigo kontejnera, AGCT frigo yard, opremljen je energetskim ormarima sa standardnim priključcima za frigo kontejnere. AGCT ima informatički sustav koji odmah šalje upozorenja na predefinirane email primaoce u slučaju opaženog kvara.

Frigo yard je opremljen sa 168 frigo priključaka, koji se u svakom trenutku mogu proširiti za dodatnih 312 priključaka ukoliko se za to ukaže potreba.

Osim monitoringa (koji se obavlja 3 puta dnevno), od dodatnih usluga vezanih za frigo kontejnere nudimo pranje i PTI.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.