Uslijed povećanja prometa, povećane otpreme kontejnera željeznicom te pojavom privatnih željezničkih operatera pojavila se potreba za boljim planiranjem i korištenjem kolosijeka.

 

U tu svrhu naš IT odjel je, u suradnji sa Intermodalnim odjelom operative AGCT-a, kreirao dodatni modul u web aplikaciji „AGCT Intermodal Community System“ koji na jednom mjestu objedinjuje željezničkog agenta koji traži rad, AGCT koji taj rad izvršava i željezničkog operatera koji obavlja postavljanje kompozicija.

Olakšana je i međusobna komunikacija svih uključenih strana te uključen pregled raspoloživosti odnosno zauzetosti kolosijeka u određenom vremenu.

 

Prilikom izrade rezervacije klijentu je vidljivo trenutno stanje najava za odabrani dan:

 

 

Ili za nekoliko dana unaprijed:

 

 

AGCT-ov Intermodalni odjel kao administrator ima mogućnost blokiranja slotova kada kolosijeci nisu dostupni ili unosa ugovorenih slotova za klijenta koji npr. rezervira vrijeme određenog dana u tjednu, što je na gornjim isječcima prikazano kao Nedostupno odnosno Ugovoreno.

 

Za klijente koji imaju ugovorene trase te redovno dolaze u isto vrijeme, kreirana je funkcija rezervacije kolosijeka na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi.