Članovi alijance brodara koja djeluje pod nazivom “OCEAN THREE” te od veljače 2015. održava redoviti tjedni servis između RIjeke i Dalekog istoka, u listopadu ove godine donjeli su odluku o spajanju jadranskog servisa sa servisom koji ista alijanca održava između Dalekog istoka i luka Crnog mora.

 

Kao posljedica konsolidacije navedena dva servisa, partneri “OCEAN THREE” alijanci prilagodili su tj. smanjili i broj luka u rotaciji radi održanja postojećeg tranzitnog vremena, te su donjeli odluku da će u Jadranu ticati samo luke Kopar i Trst.

 

Ova odluka je privremena te se alijanca pod novim nazivom “OCEAN ALLIANCE” vraća u Rijeku sa tjednim direktnim servisom u travnju 2017. godine.

 

Neki članovi nove alijance (CMA-CGM, COSCO, EVERGREEN, OOCL) početkom listopada (3.11.2016.) na svojim su službenim web stranicama već objavili nove rute i rotacije koje stupaju na snagu 1. travnja 2017., gdje je Rijeka dio MED5 servisa koji direktno povezuje jadranske luke sa lukama Dalekog istoka.

 

Dosadašnji partneri “OCEAN THREE” alijance (CMA – CGM, COSCO, UASC) te novi članovi “OCEAN ALLIANCE” (uz već spomenute, Evergreen, MOL, OOCL) nastaviti će sa dolascima u Rijeku, ali u sklopu drugih servisa. Tako od ovog tjedna umjesto Ocean Three broda utorkom, očekujemo sljedeći raspored dolazaka:

 

PONEDJELJAK: ADL (ADRIATIC LEVANT SERVICE)

EVERGREEN-ov servis koji Rijeku povezuje sa Egiptom (Alexandria), Libanonom (Beirut) i Ciprom (Limassol), te Dalekim istokom preko grčke hub luke Pireas. U servisu će biti uposlena tri broda: Mary Schulte (179 m, 1702 TEU), Uni Phoenix (181 m, 1200 TEU), A. Obelix (182 m, 1700 TEU) koja su već dolazila u Rijeku.

 

Više o ovom servisu možete pročitati ovdje.

 

UTORAK: ADRIMED EXPRESS

CMA-CGM servis koji osim što Rijeku direktno povezuje sa Egipatskim lukama (Damietta i Alexandria), preko Malte kao prekrcajne luke istodobno povezuje i sa svim CMA CGM servisima za sve kontinente.

Prvi brod ovog servisa, AS Cypria najavljen je za četvrtak, 01.12.

Više o ovom servisu možete pročitati ovdje.

 

 

COSCO vezu sa Dalekim istokom nastavlja preko hub luke Pireas putem svog redovnog tjednog AGT (Adriatic Greece Turkey) servisa.

Više o ovom servisu možete pročitati ovdje.