Završeno je čišćenje podmorja na vezu 2 (namijenjen za manipulacije na brodovima maticama) te na temelju toga obaviještavamo da je produbljena maksimalna dubina gaza za dodatnih 70 cm, koja sad iznosi 14,88 m.

Shodno tome, maksimalni gaz za brodove je prema tome uvećan sa 13,51m + plima na 14,21m + plima.