Od sljedećeg tjedna Evergreen vraća Rijeku u rotaciju svog Adriatc Levant servisa (ADL). Radi se o redovitom tjednom „butterfly“ servisu koji Rijeku povezuje sa lukama Istočnog Mediterana i Sjevernog Jadrana, sa križanjem rotacija u luci Piraeus.

 

 

 

Kako je Rijeka prva luka ticanja u Jadranu, ima i najbrža tranzitna vremena iz luka Istočnog Mediterana, primjerice:

  • 6 dana iz luke Limassol - Cipar
  • 7 dana iz luke Beirut - Libanon
  • 9 dana iz luke Dekheile, Alexandria - Egipat

 

 

 

Obzirom da cjelokupno putovanje traje 21 dan, u servisu će biti će biti uposlena tri broda kapaciteta 1600-1700 TEU jedinica koja su već dolazila u Rijeku:

  • Mary Schulte (179 m, 1702 TEU)
  • Uni-Phoenix (181 m, 1200 TEU)
  • A. Obelix (182 m, 1700 TEU)