Poštovani,

 

Potaknuti sve većim prometom te češćim i dužim periodima zastoja kamiona na ulazu u kontejnerski terminal, u cilju maksimalnog korištenja kapaciteta prilazne prometnice, primorani smo ograničiti pristup kamionima koji nemaju kreirane naloge i slobodnu manipulaciju kontejnera.

 

U koordinaciji sa Carinom RH, od sljedećeg ponedjeljka, 12. lipnja 2017. godine uvodi se izmijenjena procedura prilikom ulaska kamiona na kontejnerski terminal sa ciljem povećanja propusnosti ulaza te skraćenjem vremena potrebnog za pružanje usluge.

 

Kako bi se u potpunosti izbjegla potreba zaustavljanja kamiona na prilaznoj prometnici i izlaska vozača iz kabine do same procedure ulaska na terminal identificirali smo 3 situacije zbog kojih se danas kamioni zaustavljaju i blokiraju promet na prilaznoj cesti ulaza na terminal:

 

1. PREDAVANJE ISPRINTANOG NALOGA (DISPOZICIJE) ŠPEDITER -> PRIJEVOZNIK

 

Vozač neće morati imati papirnati nalog (Dispoziciju) kod prijave dolaska na terminal već će svi podaci iz elektronske dispozicije potrebni za carinu biti navedeni na TID dokumentu (na kojem se vozaču daje pozicija smještaja kontejnera). Jedina razlika je što će po novoj proceduri vozač na ulazu *najprije izvršiti prijavu djelatniku AGCT-a koji će mu izdati TID dokument, s kojim će onda vozač pristupiti carinskom djelatniku na ulazu (isključivo ukoliko se radi o kontejneru koji se doprema u okvirima carinskog postupka provoza). Važno je naglasiti da će i dalje vozač morati predati cariniku svu ostalu prateću dokumentaciju koju ima sa sobom (T1 dokument i sl). Nakon provjere usklađenosti podataka te unosa dokumentacije u postupak slobodne zone (K-447), carinski službenik će dobiveni broj kontrolnika unijeti u Navis te više nije potrebno povratno unošenje broja kontronika K-447 od strane špeditera (u kamionskom prijevozu). U željezničkom prijevozu postupak ostaje kao i do sada.

 

Za robu u izvozu koja ima status domaće robe ili je već izvozno ocarinjena u bilo kojoj zemlji EU ni danas nema potrebe za dostavom papirnate dispozicije carini.

 

* Poštovani vozači, molimo da se pridržavate sigurnosnih propisa o obavezi nošenja zaštitne opreme - reflektirajućih prsluka prilikom boravka na području terminala.

 

2. POTVRDA CMR-a PRIJEVOZNIKU OD STRANE ŠPEDITERA

 

S obzirom na pozitivne običaje koji dopuštaju umjesto pečata na CMR-u dostavu robe potvrditi „POTVRDOM USKLADIŠTENJA/ISKLADIŠTENJA“ izdanom od strane terminala, nema potrebe za kontaktom s špediterom kako bi se stavio pečat na CMR.

 

3. DOSTAVA PLOMBE ŠPEDITERA PRIJEVOZNIKU

 

Navedenu dostavu plombe, ukoliko prijevoznik već plombu nema kod sebe, nego mu iz bilo kojeg razloga lokalni špediter u Rijeci mora istu dostaviti, ista se mora vršiti isključivo ostavljanjem u ormarićima na ulaznom punktu.

 

Uz gore navedena rješenja, kod kupovine ulaznica za terminal vršiti će se provjera naloga, te će se dodatno, a prije ulaska na prilaznu cestu provjeravati postojanje naloga. Kamionima bez izrađenog elektronskog naloga (dispozicije) neće biti omogućen ulaz na pristupnu cestu za kontejnerski terminal.

 

Stoga vas molimo da obavijestite prijevoznike da prije kupnje ulaznice i samog prilaska na kontejnerski terminal provjere administrativni status kontejnera kojeg dostavljaju ili preuzimaju na http://www.ictsi.hr/index.php/hr/pracenje-kontejnera te na taj način izbjegnu povratak sa ulaza na terminal i dodatnu vožnju.

 

Unaprijed zahvaljujemo na poštivanju pravila i pomoći da vam pružimo što bržu uslugu.