Republika Hrvatska je 1.srpnja 2013. postala 28. punopravna članica Europske Unije, a mi u AGCT-u smo spremno dočekali taj dan.

 

Nakon dugotrajnih priprema i suradnje sa Carinom RH dogovorili smo i uskladili proceduralne promjene koje nam donosi članstvo u EU i stupanje na snagu novih carinskih propisa. Krajem prošlog tjedna održali smo niz sastanaka i radionica sa našim partnerima - brodarima, agentima i špediterima kako bismo dan ulaska u EU svi dočekali pripremljeni najbolje što možemo.

 

 

Koje nam novosti donosi članstvo u EU, a vezano uz teret koji iz/prema EU destinacijama: carinske procedure RH su usklađene sa EU carinskim procedurama, roba za bilo koje EU odredište se može cariniti na području AGCT-a, a ukinute su i međudržavne granice (carinski pregledi) za prijevoz roba i time uklonjeni zastoji robe na istima.

 

Sve pozitivnim utjecajem utječe na protočnost robe tj. vrijeme tranzita je skraćeno. Bitno je i napomenuti da se za robu koja putuje prema odredištima u zemlje koje nisu članice EU – proceduralno ništa ne mijenja. Ovim putem željeli bismo zahvaliti svima na naporima i potpori koju su nam pružili proteklih tjedana.