Jadranska vrata d.d. dio su projekta PANDORA čiji je nositelj Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet.

 

Projekt PANDORA je zasnovan na ideji promicanja izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju. Ovim projektom omogućiti ćemo studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja