Follow Us

Carinjenje robe

Slijedom pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, od 01.07.2013. godine za svu robu koja preko riječke luke tj. Kontejnerskog terminala AGCT ulazi u EU moguće je sva carinjenja odraditi in situ tj. na području kontejnerskog terminala. Prisutnost BIP stanice mogućuje isto i za svu robu organskog podrijetla a koja je namjenjena prehrani (reefer kontejneri).

  • Kod uvoza roba za zemlje koje nisu članice EU nema bitnih promjena obzirom da se nastavlja uporaba NCTS procesa.

Za dodatne detalje vezano uz carinjenje vaših roba na AGCT-u predlažemo da kontaktirate neke od špeditera koji surađuju s AGCT-om.

  • 1
  • 2